Miért hozzánk?

Amiért érdemes hozzánk járni!

Fejlesztő tevékenységek

Fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkező pedagógusaink szükség szerint ellátják az óvodába járó részképességzavaros gyermekek fejlesztését. A rászoruló gyermekek számára logopédiai ellátás is biztosított.

Szülőkkel közös programok

Lehetőséget biztosítunk a szülős beszoktatásra, ünnepeinken való részvételre, nyílt napok látogatására.

Színvonalas nevelőmunka

Pedagógusainkat a szakmai felkészültség és igényes munkavégzés jellemzi. Szeretetteljes, a gyermekek érdekeit, igényeit szem előtt tartó óvodai nevelést valósítunk meg.

Hagyományőrző ünnepek és kézműves foglalkozások

A jeles napok, néphagyományok őrzésén és megtartásán keresztül kialakul a gyermekek kötődése a hagyományokhoz.

Megtanítjuk a gyerekeknek a népi kismesterség technikáit: agyagozás, szövés-fonás, kosárfonás alapjai, bőrözés, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, stb.

A néphagyományokat a gyermekek életkorához igazodóan ismertetjük meg, és a fővárosi lehetőségekhez mérten a gyakorlatban is bemutatjuk (szőlőszüret és -préselés, Mihály-napi vásár, Márton-nap, Luca-nap, kiszebáb-égetés, zöldágjárás, Szent György-nap, stb). Ünnepeink vendégváróak.

Gyermekbarát környezet

A belső környezet kialakításában az esztétikus, természetes anyagok dominálnak. Csoportszobáink gyermekbútorokkal és igényes, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játékokkal felszereltek.

Tornatermünk sporteszközökkel megfelelően ellátott, amelyet folyamatosan bővítünk.

Az udvar adottságai és felszerelését tekintve alkalmas sokszínű, változatos, szabadban töltött tevékenységek megszerettetésére (csúszdák, játszóházikók, ügyességi játékok, stb).

Galériák

Kézműveskedünk

2024. március 3.

Óvodánkról

2024. március 3.

Életképek

2024. március 3.

2023-2024

2024. március 3.

"Tökjó" hét - tökfaragó verseny

2020. november 10.